OMCENTRET-Ejerskab 2018-08-28T05:42:24+02:00

Løvvang Bowling Centers ejerskab

En Selvejende Institution, stiftet af en række bowlingklubber, overtog i 1970 ejerskabet af bowlingmaskiner, hallens udstyr samt driftsansvar fra den daværende ejer af Karolinelund Bowlinghal, der var beliggende en smule til højre for Tivolis indgangsparti.

Da lejemålet af bygningen blev opsagt med virkning fra ultimo 1975 flyttede bowlinghallen til den nuværende placering i Løvvangskolens idrætshal, og den Selvejende Institution flyttede med.

Der blev fra primo 1976 etableret en ordning, hvor Aalborg kommune ejer grund og bygninger, der fortsat hører til Løvvangskolens matrikel, mens den Selvejende Institution ejer bowlingmaskiner samt det dertil hørende udstyr og alt inventar i centret.

I 1992 besluttede repræsentantskabet for den selvejende institution at ændre institutionen til en Erhvervsdrivende Fond, som vi i dag kender under navnet ”Aalborg Bowlinghal’s Fond af 16. marts 1970″.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og en ansat direktør, der bl.a. har ansvaret for centrets drift og ansættelse af personale.